Inholland
Menu

Kenniswerkplaatsen – Samenwerkingsvormen

Samenwerking en contractresearch

Dankzij onze brede kennisbasis zijn wij in staat om projecten met een multidisciplinair karakter uit te voeren. In overleg met de projectpartners wordt het werk uitgevoerd door studenten van Hogeschool Inholland. Naast contract research voor individuele partijen, zijn wij ook actief in (gesubsidieerde) onderzoeksconsortia.

AgroDier

Veehouderij

Met AgroDier bedoelen we het deel van het agro-industriële complex dat zich richt op het houden van rundvee, pluimvee, varkens, overige herkauwers en paarden.

Greenport Horti Campus

mensen – kennis – innovatie
Door intensieve samenwerking tussen bedrijven in de branche, onderwijsinstellingen en overheden zorgen we voor een goede aansluiting van opgeleid personeel in de sector.  Inspirerend onderwijs voor  studenten, zittend personeel en potentiële werknemers leidt tot een internationaal kennis- en onderwijscentrum waar de sector nog jaren de vruchten van gaat plukken.

Centre for Biobased Economy

Binnen het CBBE bundelen acht onderwijspartners hun krachten om samen met het bedrijfsleven professionals op te leiden voor een sterke Biobased en Circulaire Economy. Met als een van de hoogtepunten van 2017 dat het netwerk zich uitbreidde tot het Landelijk Biobased Kennisnetwerk.

Food

Het CoE Food werkt aan drie programmalijnen:

  • Gezonde productsamenstelling
  • Beleving van voedsel door de consument
  • Duurzame productie van voedingsmiddelen

Open teelten

De vitaliteit van de bodem, aangeduid als pre-field, in-field en post-field staan centraal. Binnen deze aandachtsgebieden maakt de Centre of Expertise Open Teelten beloftes aan het bedrijfsleven en het onderwijs.

Natuur en Leefomgeving

Het Kennis Centrum Natuur & Leefomgeving faciliteert projecten op de thema’s duurzame stad en maatschappelijk natuurbeheer.

Nieuwe marktstrategieën

Feeding Mega Citites

Samen met glastuinbouwers en ketenpartijen kennis ontwikkelen waarmee nieuwe marktstrategieën en ketensamenwerkingen gevonden worden.  Tuinbouwers zijn daarmee in staat om op een onderscheidende manier producten in de markt te zetten tegen een goede marge.

Groene Hart Academie

Groene hart academy

Het Groene Hart van Nederland ontwikkelen tot een duurzaam en toekomstbestendig gebied is het doel. We doen dit door kennis te bundelen in projecten waarin we oplossingen creëren voor kennisvraagstukken over duurzame landschap-inrichting vanuit de thema’s Natuur & Landschap, Water, Recreatie & Toerisme, Klimaat & Energie, (Verbrede) Landbouw & Ondernemen, Leefomgeving en Greenports.

CRISPR/CAS

CRISR/CAS

Met behulp van de nieuwste genoom-editing techniek  CRISPR/Cas onderzoeken hoe het DNA van planten heel specifiek veranderd kan worden.