Inholland
Menu

Feeding Mega Cities

Feeding Mega Cities

De wereldbevolking groeit en vooral in de stad. Meer dan 50% van de bevolking woont al in de stad. Vooruitzichten laten zien dat de mega cities sterk groeien in omvang en aantal.  Nieuwe lokale voedsel- en productieketens zijn nodig omdat deze steden dagelijks te voeden (food security) met een hoge graad van veiligheid, kwaliteit en alles op een duurzame wijze voor een redelijke prijs. Feeding mega cities  werkt samen met het bedrijfsleven en overheden aan een aantal vragen: Hoe kunnen we met name de mega-city West-Europa blijven voorzien van voeding op een duurzame wijze? en Hoe kunnen wij vanuit Nederland nieuwe lokale high tech en smart agroproductie en afzetsystemen inrichten  om de mega-cities in de wereld?

Voor beide opgaven  moet de logistieke functie beschreven worden en  bijbehorende logistieke concepten ontwikkeld worden. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van technieken waarbij impliciete kennis van belanghebbenden in de voedselketen expliciet gemaakt kan worden met behulp van simulaties. Nieuwdenkende toekomstige werknemers moeten worden opgeleid door onderwijs te ontwikkelen over het werken in een complexe, multidisciplinaire omgeving zoals de handel in de keten. Hier komen voedseltechnologie samen met ICT, werktuigbouw en robotica. Er is grote behoefte aan ingenieurs die opgeleid zijn in een combinatie van deze disciplines en Inholland is de enige hogeschool die al deze disciplines in huis heeft. In blok 2 starten een aantal studenten van de opleiding werktuigbouw aan een project een methode te ontwikkelen om voedsel verpakkingen continue te kunnen gaan steriliseren. Een andere onderzoeksvraag gaat uit naar duurzame businessmodellen om mensen door middel van smart farming financieel onafhankelijker te maken. Consortium vanuit de Greenport(s) zijn trekkende partners.


Categorie : /


Delen