Inholland
Menu

Living in a sustainable Urban Delta

Living in a sustainable Urban Delta

Integrale gebiedsontwikkeling wordt steeds belangrijker en vraagt om cross-sectorale samenwerking. Stedelijk en landelijk gebied en combineren van meerdere functies, zoals wonen, werken, zorg, en recreatie komen samen bij de inrichting van grotere gebieden. Deze nieuwe combinaties vragen om kennisontwikkeling en concrete projecten om de vraagstukken rondom het stedelijk gebied, zoals wateroverlast, CO2 neutrale footprint, fijnstof, microklimaat, ruimtebeslag en –gebruik integraal op te pakken. Nieuwe technische en logistieke systemen zijn essentieel om de toenemende behoefte op de vangen, de milieubelasting ervan te minimaliseren en de veiligheid, beleving en het comfort te vergroten. Transport en logistiek zijn bepalend voor de tijdigheid en leverbetrouwbaarheid van goederen en personen. Logistieke systemen voor personen en goederenvervoer moeten worden geanalyseerd en verbeterd. BFL en het lectoraat Data Driven Smart Society zijn hier natuurlijke expertise partners.

In het expertisegebied van het CoE duurzame Energie Alkmaar liggen mogelijkheden om samen met onze opleidingen off-grid bekwame wijken te ontwikkelen met energie positieve huizen, hernieuwbare energie en waste-to-resource systemen. Gezondheid en welzijn moeten uitganspunt worden bij ruimtelijke afwegingen. Dat vraagt niet alleen om ‘groene’ en ‘grijze’ crossovers  van de opleidingen Ruimtelijke Ordening-Bouw Management en Vastgoed en Landscape & Environment Management, maar om verbreding met ‘gezonde’ crossovers,


Categorie : / /


Delen