Inholland
Menu

Grenzeloos Biobased Onderwijs

Grenzeloos Biobased Onderwijs

De biobased economy biedt kansen voor economische groei en nieuwe werkgelegenheid. Daarom is ‘Biobased‘ één van de drie topclusters en driver voor innovatie in de Nederlands-Vlaamse Delta Regio. 14 Vlaamse en Nederlandse partners bouwen in het programma Grenzeloos Biobased Onderwijs aan een opzet van onderwijs en nascholing.

Door de inzet van herbruikbare materialen ontstaat een biobased economy. Daarin nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele grondstoffen. Deze ‘nieuwe’ grondstoffen worden toegepast als materialen, chemicaliën en energie. En dat biedt nieuwe ontwikkelingen en businesskansen in sectoren als agro-food, bouw, chemie, textiel en maritiem.

De twee belangrijkste uitdagingen om de kansrijke biobased economy in de grensregio daadwerkelijk van de grond te krijgen, zijn

 • bewustwording bij bedrijven over de kansen die er op dit terrein liggen en creëren van vraag naar onderzoek en faciliteiten;
 • opleiden van geschikt, technisch en techno-economisch personeel, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.

Het project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs

Binnen het project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ werken daarom 14 Vlaamse en Nederlandse partners aan de ontwikkeling van vraaggerichte onderwijs- en nascholingsprogramma’s op secundair, hoger én universitair niveau. Ook investeren zij in betere trainings- en researchfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven. Het project loopt van 1 november 2016 tot 31 oktober 2019 en is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Interreg Vlaanderen-Nederland en verschillende co-financiers.

De doelstellingen van Grenzeloos Biobased Onderwijs zijn

 • Het in beeld brengen van de marktvraag
 • Het ontwikkelen van onderwijs- en nascholingsprogramma’s op secundair, hoger en universitair onderwijs
 • Het creëren en beter benutten van grensoverschrijdende training- en researchfaciliteiten
 • Het vergroten van de uitwisseling van onderwijsmodules, docenten en studenten door het creëren van grensoverschrijdende kennisnetwerken en platformen
 • Het grensoverschrijdend verbinden van bedrijven, sectoren en onderwijsinstellingen in de biobased economy
 • Het verhogen van de in- en uitstroom van professionals in de technische en techno-economische opleidingen voor de biobased sector

Meer informatie

Binnen het project legt Hogeschool Inholland de focus op het telen en analyseren van groene inhoudsstoffen. Wil je meer informatie over het project en de invulling van Hogeschool Inholland hieraan, neem dan contact op met de projectleider Alex van der Zwart (alex.vanderzwart@inholland.nl)

Interreg logo "Europese gbo logo logo provincie Zuid Holland

 Partners

 • Gemeente Dordrecht/ regionaal Programma Arbeidsmarkt Drechtsteden (verantwoordelijke)
 • VZW Instituut van het Heilig Graf (Vlaanderen)
 • Hogeschool Inholland (Zuid-Holland)
 • Stichting Avans (West-Brabant)
 • Universiteit Hasselt (Vlaanderen)
 • Bio Base Europe Training Center (Zeeland)
 • ROC West-Brabant (West Brabant)
 • HoGent (Vlaanderen)
 • VITO NV (Onderzoeksorganisatie in Vlaanderen)
 • Strategische Projectorganisatie Kempen (Werkgeversorganisatie in Vlaanderen)
 • Thomas More Kempen (Vlaanderen)
 • Stichting Biobased Delta (Triple Helix organisatie biobased)
 • HZ University of Applied Science (Zeeland)
 • St. ROC Zuid-Holland Zuid, Da Vinci College (Zuid-Holland)

Financiering

Het project “Grenzeloos Biobased Onderwijs” is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Het domein Agri, Food & Life Sciences van Inholland wordt daarnaast financieel ondersteund door de Provincie Zuid Holland.


Categorie : / / /


Delen

Grenzeloos Biobased Onderwijs