Inholland
Menu

Landscape and Environment Management

Landscape & Environment Management

Onze studenten werken al tijdens hun studie aan actuele kennisvraagstukken. Zij beschikken daardoor over brede, praktisch toepasbare kennis en onderzoekvaardigheden. Daar voegen we desgewenst de waardevolle kennis, expertise en onderzoekvaardigheden van onze docenten en lectoren aan toe. Juist in die combinatie schuilt onze kracht. Daarmee zijn we in staat vernieuwende, verfrissende bijdragen te leveren aan de ontwikkeling van onder meer inrichtingsplannen, de oplossing van omgevingsvraagstukken en het vormen van toekomstvisies.
Onze studenten zijn in staat de leefomgeving te benaderen vanuit zowel ecologisch, economisch, sociaal, ruimtelijk als duurzaam perspectief. Juist vanwege hun groene, brede scope vinden zij daarin de juiste balans.

Deze studenten hebben veel kennis en komen met originele, out-of-the-box oplossingen

Deelexpertises

Groene economie

Onze studenten zetten samen met onze docenten graag hun tanden in thema’s als duurzame herinrichting en gebiedsontwikkeling, interactieve planvorming of biodiversiteit

Omgevingsmanagement

Denk aan thema’s als natuur en landschapsbeheer, bodem- en watervraagstukken

Metropolitane natuur en ecologie

Met thema’s als interactieve planvorming, recreatie, ecosysteemdiensten, circulaire economie of klimaatadaptatie

Uw kennispartner

Inmiddels mogen we onder meer de volgende organisaties tot onze opdrachtgevers rekenen

  • Gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Zaanstad, Nieuwkoop, Den Haag
  • Provincie Zuid-Holland
  • Gouds Watergilde
  • Antea Group, ATKB
  • Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
  • Stichting Groene Hart
  • Hoogheemraadschap Delfland en Rijnland
  • Omgevingsdienst Midden-Holland
  • PWN, Dunea, Waternet
  • Zuid-Hollands Landschap