Inholland
Menu

Lectoraten

Duurzaam innoveren in de metropool is het centrale thema op de onderzoeksagenda

Onze lectoren

Nelleke Kreike

Nelleke Kreike is sinds 2013 lector Green Biotechnology bij Hogeschool Inholland. Zij doet praktijkgericht onderzoek naar nieuwe moleculaire veredelingstechnieken in samenwerking met de opleiding Biotechnologie van Inholland Amsterdam

Olaf van Kooten

Prof. Dr. Olaf van Kooten is sinds 2011 lector Duurzame verbindingen in de Greenport bij Inholland en doet  praktijkgericht onderzoek om de prominente positie van de Nederlandse tuinbouwsector te behouden en te verstevigen. Dit doet hij samen met docenten, studenten, andere onderwijsinstellingen en het werkveld

Ir. Woody Maijers

Ir. Woody Maijers is sinds 2003 lector Integrale Voedsel- en Productieketens, en maakt onderdeel uit van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences