Inholland
Menu

Lector Green Biotechnology Nelleke Kreike

Moleculaire veredelingstechnieken

Nelleke geeft met haar onderzoek invulling aan een groeiende vraag vanuit het bedrijfsleven naar specialisten met kennis van moderne moleculaire veredelingsmethoden. Ze brengt de benodigde moleculaire en groene technische vaardigheden op onderwijs en onderzoek samen. Dit levert studenten een voorsprong op om de stap te maken naar de veredelingssector. Centraal in het onderzoek staat de verbinding tussen de moleculaire genetica,  biotechnologie, plantkunde, en veredelingstechnologie. Dit ten behoeve van toepassingen in veredeling en verbetering van sierteelt- en voedselgewassen.
Met het streven naar een duurzame voedselproductie voor een gezond en beter leven, draagt het onderzoek van Kreike bij aan de drie onderzoekslijnen Voedsel in de metropool, Leven in de metropool en Gezondheid in de metropool van het RIC-AFL en het kernthema Duurzaam van Hogeschool Inholland.

Verbetering van de concurrentiepositie van de zaadtechnologie- en de plantenverdelingssector

Samen met studenten en (docent-)onderzoekers versterkt zij de duurzame concurrentiepositie van de zaadtechnologie- en de plantenverdelingssector. Studenten op dit onderzoeksgebied kunnen de minor Plantkunde volgen en stage- en afstudeer projecten in de Werkplaats Moleculaire Veredeling uitvoeren. Ook kunnen zij stages doen bij bedrijven in de veredelingssector en universiteiten. Bedrijven kunnen via het RIC-AGL terecht bij Kreike voor onderzoeksvragen. Via Inholland Academy wordt ook de cursus Novel Breeding Tools aangeboden voor bedrijven die hun medewerkers willen (bij)scholen over de nieuwste moleculaire technieken en toepassingen in de veredeling.

Over Nelleke Kreike

Nelleke studeerde biologie aan de Vrije Universiteit en deed onder andere promotieonderzoek aan het instituut Plant Research International (PRI) van Wageningen Universiteit.
Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen speelde ze een belangrijke rol bij de opzet van de opleiding Moleculaire Plantenbiologie.

Publicaties