Inholland
Menu

Lector Duurzame verbindingen in de Greenport Olaf van Kooten

Lectoraat gericht op versteviging van de Nederlandse tuinbouwsector

Olaf van Kooten onderzoekt nieuwe marktstrategieën en ketensamenwerkingen voor de tuinbouw en ontwikkelt daarnaast kwaliteitsgestuurde logistieke internetsystemen om bijvoorbeeld met ‘personalised food’ in te spelen op individuele wensen van consumenten in de metropool. Daarmee kunnen consumenten bijvoorbeeld in de toekomst zeer gespecificeerde voedselpakketten bestellen gebaseerd op hun eigen genetische kaart (personalised food). Zijn onderzoek draagt bij aan duurzaamheid en helpt mensen langer gezond en vitaal te blijven

Van teeltsturing, gewaskwaliteit tot marktbenadering

Studenten kunnen begeleiding krijgen in onderzoeksprojecten zoals de modellering van de teelt, de ontwikkelingen in de glastuinbouwmarkt en de relatie tussen voeding en gezondheid. Bedrijven kunnen steun krijgen bij teeltsturing van gewaskwaliteit, nieuwe marktbenaderingen voor een duurzame bedrijfsontwikkeling en de relatie tussen verse voeding en gezondheid c.q. smaak. Met zijn onderzoek naar duurzame verbindingen in de Greenport sluit Van Kooten aan op de drie onderzoekslijnen Voedsel in de metropool, Leven in de metropool en Gezondheid in de metropool van het RIC-AFL.

Over Olaf van Kooten

Prof. Dr. Olaf van Kooten studeerde Natuurkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en promoveerde op de fotosynthese als biofysicus te Wageningen. Verder was hij onder meer afdelingshoofd bij het Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut (ATO-DLO) te Wageningen. Tijdens zijn carrière heeft hij zich toegelegd op het voorspellen van productkwaliteit door de gehele keten. Olaf is naast zijn functie als lector Duurzame verbindingen in de Greenport  bij Inholland Delft sinds 1999 hoogleraar Tuinbouwproductieketens (Horticultural Production Chains) aan de Wageningen Universiteit.