Inholland
Menu

Chemie

Binnen ons kenniscentrum richt de chemie zich zowel op analyseren als synthese, met name binnen de thema’s gezondheid, voeding en de circulaire economie. Veel projecten zijn in samenwerking met experts uit andere vakgebieden. Hierbij brengen wij onze expertise in om vragen rondom chemische samenstelling en stofeigenschappen te beantwoorden.

Analyse
W
aar veel standaard analyselaboratoria ophouden, begint voor ons de uitdaging. Onze focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe methodes voor het meten van verbindingen voor de meest uiteenlopende matrices. Bovendien kunnen we na de analyse nog een stap verder gaan door te kijken of er in het patroon aan inhoudsstoffen een verklaring kan worden gevonden voor eigenschappen van een complex mengsel. Uiteraard zijn onze faciliteiten ook geschikt voor het uitvoeren van standaard analyses.

Synthese
Op het gebied van synthese werken we samen met experts uit andere vakgebieden, met name binnen de thema’s gezondheid, voeding en de circulaire economie. Wij kunnen bijvoorbeeld de juiste samenstelling van natuurlijke materialen in kaart brengen die de basis vormen voor biologisch afbreekbare polymeren en composieten: dé duurzame materialen van de toekomst.

 

Faciliteiten
Meerdere extractiemethoden | GC(-MS) | LC(-MS) | NMR | Stoomdestillatie

Deelexpertises

Analyse

Onze focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe methodes voor het meten van verbindingen en we brengen patronen van een complex mengsel in kaart.

Synthese

Wij brengen de samenstelling van natuurlijke materialen in kaart die de basis vormen voor biologisch afbreekbare polymeren en composieten: dé duurzame materialen van de toekomst.

Team

Rogier Nijssen

Lector studiesucces

Antoine Gerritse

Onderzoeker & redactie platform studiesucces

Kartin Tazelaar

Onderzoeker studiesucces