Inholland
Menu

Lector Integrale Voedsel- en Productieketens Woody Maijers

Onderzoek naar Keteninterventiestrategieën

Woody Maijers doet praktijkgericht onderzoek waarin keteninterventiestrategieën centraal staan en helpt bedrijven in binnen- en buitenland hun ketens in te richten op een duurzame manier. Als de voedingsbranche bijvoorbeeld wil overstappen van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten, wat betekent dat dan voor de fabrikanten, de supermarkten en de consument? en hoe ga je dat organiseren?

Veranderingen in de voedselproductieketen

Bedrijven kunnen bij Maijers terecht voor praktijkgericht onderzoek, trainingen, cursussen en opleidingen als ze hun keten anders willen inrichten vanuit maatschappelijk belang, of beter de markt willen bedienen. Studenten kunnen meedoen met projecten en activiteiten en samen met docenten die een ondersteunende rol hebben in onderzoeksprojecten.
Met zijn praktijkgericht onderzoek sluit Maijers aan op de onderzoekslijnen Voedsel in de metropool, Leven in de metropool en Gezondheid in de metropool van het RIC-AFL

Over Woody Maijers

Naast zijn werk als lector aan de Hogeschool InHolland runt Woody Maijers zijn bedrijf Ketencoach dat zich richt op innovatieprojecten in ketens en netwerken in de agri-foodsector. Hij werkt tevens aan nieuwe vormen van bedrijfsleren als bestuurder van de stichting RolloverOnderwijs