Inholland
Menu

Kenniswerkplaats Samenmarkt

In de glasgroenteteelt is meer dan de helft van de tuinbouwers technisch failliet, er is geen geld meer voor innovaties.
Ondertussen gaan toch veel telers door op de ‘oude voet’: Ze produceren waar de markt genoeg van heeft
en wat in andere landen veel goedkoper kan.

Nieuwe marktstrategieën vinden

Samen met de Technische Universiteit Delft en Wageningen Universiteit én studenten van de Inholland-opleiding Tuinbouw & Agribusiness en van de Informatica-opleidingen
is Van Kooten daarom begonnen met het SIA-RAAK-mkb-project SamenMarkt om de oude marktwerking te doorbreken.  Het doel van dit project is om samen met glastuinbouwers
en ketenpartijen kennis te ontwikkelen waarmee nieuwe marktstrategieën en ketensamenwerkingen gevonden worden.  Tuinbouwers zijn dan in staat om
op een onderscheidende manier producten in de markt te zetten tegen een goede marge.

Meer lezen