Inholland
Menu

Moleculaire & Cel Biologie

Onze bioresearch groep is er op gericht om op weefsel- of celniveau te begrijpen welke processen samenhangen met ziekte en gezondheid. Dit onderzoek omvat zowel diagnostisch als mechanistisch onderzoek.

Medische diagnostiek

De medische diagnostiek groep is erop gericht om met behulp van kennis en verschillende technieken een bijdrage te leveren aan het diagnosticeren van ziektebeelden als ook het beloop hiervan te vervolgen.

(Moleculaire) celbiologie

Ons (moleculaire) celbiolgie-team werkt aan vraagstukken die betrekking hebben op processen in cellen in situaties die betrekking hebben op ziekte en gezondheid. Een belangrijke focus ligt op de biologie van (stam)cellen in vitro (regulatie van proliferatie, differentiatie, cel veroudering en celdood) en de toepassing van stamcellen bij weefselregeneratie.

Bijengezondheid

Hogeschool Inholland werkt in nauwe samenwerking met andere onderzoekers en imkers aan verschillende onderwerpen rondom bijengezondheid. Bijenpopulaties staan wereldwijd onder druk. Door de cruciale rol die bijen spelen bij de bestuiving van gewassen heeft niet alleen ecologische, maar ook economische impact. Binnen ons bijenonderzoek wordt onder andere gekeken naar de effecten van mijten, virussen en bestrijdingsmiddelen op bijensterfte. Daarnaast kijken we in samenwerking met collega’s van de chemische analyseafdeling naar de ophoping van schadelijke stoffen in bijenkasten en honing.

Microbiologie

Binnen ons kenniscentrum richt de Microbiologie zich op de formulering van nieuwe antibiotica, met name binnen de thema’s gezondheid en voeding. Als gevolg van de sterke opkomst van multiresistente bacteriën kunnen we niet meer volledig vertrouwen op de effectiviteit van de huidige antibiotica. Door te selecteren op antibiotische kracht en synergistische en antagonistische eigenschappen worden mengsels van (natuurlijke) stoffen geformuleerd met een sterke antibiotisch effect en een verminderde kans op resistentie. Het gebruik van bioinformatica, robotica en statistische analyse maakt opschaling naar high-throughput mogelijk.Veel projecten zijn in samenwerking met experts uit andere vakgebieden. Hierbij brengen wij onze expertise in om antibiotische werking van stoffen en interacties tussen stoffen in kaart te brengen.

Virologie

Hoewel de effecten van veel virusinfecties betrekkelijk mild zijn, kunnen sommige virussen een groot gezondheidsrisico voor individuen vormen en in sommige gevallen resulteren in een epidemie. In onze dichtbevolkte maatschappij waar mensen veel reizen en waar intensieve veehouderij dichtbij woonkernen plaatsvindt, kunnen specifieke problemen ontstaan zoals het optreden van exotische infecties en zoönose. Het virologie-onderzoek binnen ons kenniscentrum richt zich zowel  op detectie als karakterisering van virussen. Hiermee willen wij inzicht verkrijgen in bijvoorbeeld verspreiding en genetische variabiliteit van virussen.

Faciliteiten/ technieken

Celkweek | Moleculair biologische analyse | Klonering | Flowcytometrie | Microbiogische analyse | Chemische analyse | Klinische analyse | Bioinformatica en dataverwerking

Deelexpertises

Virologie

Het virologie-onderzoek binnen ons kenniscentrum richt zich zowel op detectie als karakterisering van virussen. Hiermee willen wij inzicht verkrijgen in bijvoorbeeld verspreiding en genetische variabiliteit van virussen.

Microbiologie

Het gebruik van bioinformatica, robotica en statistische analyse maakt opschaling naar high-throughput mogelijk. Hierbij brengen wij onze expertise in om antibiotische werking van stoffen en interacties tussen stoffen in kaart te brengen.

Team

Rogier Nijssen

Lector studiesucces

Antoine Gerritse

Onderzoeker & redactie platform studiesucces

Kartin Tazelaar

Onderzoeker studiesucces